Testy DNA

13.12.2023

Testování DNA ve vás může vyvolávát zvědavost, na druhou stranu možná i pochyby. A možná se vám derou na mysli myšlenky typu: Naše babičky žily v souladu s přírodou, nepotřebovaly na nic výzkumy, natož pak DNA testy apod. Přiznám se, že i já jsem byla na začátku nedůvěřivá. Nicméně se mi naskytla možnost zúčastnit se nutrigenomického semináře, jehož součástí byly i 4 testy a jejich interpretace. Mohla jsem si tak ověřit, jak jsem na tom v oblastech ZDRAVÍ, STRAVY, MYSLI A ODOLNOSTI. Výsledky na mě krásně seděly, upozornilo mě to na možné problémy v budoucnosti, na mé slabiny, které bych si měla hlídat a jakým způsobem. Jaké minerály by mému tělu mohly chybět, jak dokážu odolávat stresu, zda mi hrozí alzheimer nebo jestli mé tělo inklinuje k závislostem. Určitě je to úžasný nástroj, jak lépe svému tělu porozumět a jak mu pomoci, aby zůstalo, co nejdéle v té nejlepší kondici :-) Věřím, že naše děti budou na DNA testy pohlížet úplně jinak než naše generace a budou třeba i běžnou součástí nejen lékařské péče.


Nabízím DNA testy společnosti Nordic Laboratories. Jsem certifikovaná terapeutka Nordic Laboratories a DNA testy také interpretuji. Pokud by vás níže uvedené testy zaujaly, pomohu vám vybrat vhodný test pro vás, provedu vás procesem od jeho pořízení až interpretaci výsledků. 


Co říká Nordic Laboratories k jejich DNA testům: K analýze jsme použili proces zvaný polymerázová řetězová reakce (PCR), který mnohokrát zkopíruje DNA Vašich genů, abychom získali dostatečné množství pro analýzu genetického materiálu. V některých genech pak identifikujeme jedinečné sekvence DNA. Určité změny (polymorfismy) v těchto genech byly podrobně prozkoumány a existují důkazy, které tyto polymorfismy spojují s rizikem vzniku určitých chronických onemocnění nebo změněných metabolických procesů. Po zjištění přítomnosti či nepřítomnosti těchto polymorfismů jsme schopni kvalitativně posoudit konkrétní oblasti zdravotního rizika související s konkrétními geny. Pro komplexní posouzení zdravotních rizik je třeba vzít v úvahu faktory prostředí (stravu a životní styl) ve spojení s doprovodným genetickým profilem.  

DNA Health - Zprávy o genech, které se podílejí na metabolismu lipidů, zdraví kostí, metylaci, citlivosti na inzulín, detoxikaci, zánětu a oxidativním stresu, potřebě vitamínů, nesnášenlivosti na lepku a laktóze, metabolismus kofeinu, citlivosti na sůl a poruchy zatížení železem.


DNA Diet - Analyzuje geny související s regulací tělesné hmotnosti a podává informace o reakcích na dietu a zlepšení vašeho životního stylu; reakce na sacharidy a nasycené tuky, příjem mono a poly-nenasycených tuků, reakce na cvičení, stravovací zvyky a vliv cirkadiánních rytmů. 

DNA DIET POSKYTUJE PŘEHLED O KLÍČOVÝCH OBLASTECH PRO EFEKTIVNĚJŠÍ A UDRŽITELNÉ VÝSLEDKY HUBNUTÍ. Tyto testy jsou vhodné pro klienty, kteří dlouhodobě bojují s váhou nebo s jejím udržením. Navedou klienta na vhodný stravovací režim (středomořský nebo s nižším množstvím tuků apod.)

DNA Resilience - Zprávy o sedmi klíčových molekulárních oblastech, které mají největší vliv na stres a odolnost; neuropeptid Y, oxytocin, neurotrofická dráha, kortizol, noradrenalin, dopamin a serotonin. Tento test určuje genetickou odolnost člověka a poskytuje strategie v oblasti výživy a životního stylu, které posilují jeho vnitřní silné stránky a snižují jeho slabé stránky.


DNA Mind - Umožňuje nahlédnout do fungování biologických oblastí, které ovlivňují neurodegenerativní poruchy včetně úbytku kognitivních funkcí a pozdního nástupu Alzheimerovy choroby; dále návykové chování, regulace nálady; jako je reakce na stres, úzkost nebo deprese.

DNA Sport - Analyzuje geny, u nichž se prokázala významná souvislost s rizikem zranění měkkých tkání, regenerací, silovým potenciálem, metabolismem kofeinu, citlivostí na sůl a dobou maximálního výkonu.DNA Oestrogen - Vede k individuálnímu přizpůsobení stravy, hormonů a výživových doplňků pro zlepšení metabolismu estrogenů. Nevyvážený metabolismus estrogenů je spojen se; zvýšeným rizikem vzniku onemocnění prsu, vaječníků, prostaty a dalších orgánů. Dále i rakoviny tlustého střeva, endometriózy a příznaků PMS.

Testy lze různě kombinovat. Cena každého testu je různá. V případě zájmu mě kontaktujte.